I na sociálních sítích vždy začínáme výzkumem a strategií. Poznáváme cílovou skupinu, kulturní trendy, konkurenci a trh. Na insightech poté budujeme vaši značku a vytváříme aktivační kampaně. Zároveň ale sociální sítě vnímáme jako jednu část komunikačního mixu, která musí jít ruku v ruce s ostatními médii.

Obsah tvoříme a publikujeme ve dvou fázích:

1. Emoce značky: Fame builders

⟶ Stories, větší formáty
⟶ Myšlenka nade vše
⟶ Hra s emocemi
⟶ Cílení na všechny potenciální zákazníky
⟶ Nižší frekvence

Kreativní obsah + Kvalitní správa médií + Smysluplný reporting = Efektivní budování značky na sociálních sítích

Reference

Co umíme

Audit komunikační strategie
Výzkum, komunikační strategie
Kreativní obsah
Zodpovědná správa médií
Reporting
Influenceři