Co značky dělají špatně na sociálních sítích?

Cílí na fanoušky stránky& snaží se o post engagement


Proč je to špatně?
Značky rostou skrze pravidelné oslovování co nejvíce uživatelů v rámci cílového segmentu.

Co s tím?
Správné nastavení cílení – široké cílení pro dosažení co největšího zásahu v cílovém segmentu.

Spoléhají sena organický dosah


Proč je to špatně?
Organický dosah na sociálních sítích je rok od roku nižší a nižší.

Co s tím?
Produkovat méně obsahu, ale každý jeden příspěvek promovat.

Absence brandových elementů


Proč je to špatně?
Brandové elementy jsou základním stavebním kamenem každé značky. Pro úspěšný branding ale musí být komunikovány, aby si je cílová skupina zapamatovala.

Co s tím?
Využívat brandové elementy (logo, slogan, maskot, tvář značky, znělka,..) konzistentně.

Nebo také:

Stavíme na prověřených základech